آمریکای شمالی

[ایالات متحده آمریکا]

(رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا)

جرج واشنگتن (١٧٨٩-١٧٩٧ م)

جان آدامز (١٧٩٧-١٨٠١ م)

تامس جفرسون (١٨٠١-١٨٠٩ م)

جیمز مدیسون (١٨٠٩-١٨١٧ م)

جیمز مونرو (١٨١٧-١٨٢٥ م)

جان کوئینسی آدامز (١٨٢٥-١٨٢٩ م)

اندرو جکسون (١٨٢٩-١٨٣٧ م)

مارتین وان بورن (١٨٣٧-١٨٤١ م)

ویلیام هنری هریسون (١٨٤١ م)

جان تایلر (١٨٤١-١٨٤٥ م)

جیمز ناکس پولک (١٨٤٥-١٨٤٩ م)

زاکاری تیلور (١٨٤٩-١٨٥٠ م)

میلارد فیلمور (١٨٥٠-١٨٥٣ م)

فرانکلین پی‌یرس (١٨٥٣-١٨٥٧ م)

جیمز باکانان (١٨٥٧-١٨٦١ م)

آبراهام لینکلن (١٨٦١-١٨٦٥ م)

اندرو جانسون (١٨٦٥-١٨٦٩ م)

یولیسیز اس. گرانت (١٨٦٩-١٨٧٧ م)

رادرفورد بی. هایس (١٨٧٧-١٨٨١ م)

جیمز گارفیلد (١٨٨١ م)

چستر ای. آرتور (١٨٨١-١٨٨٥ م)

گروور کلیولند (١٨٨٥-١٨٨٩ م)

بنجامین هریسون (١٨٨٩-١٨٩٣ م)

گروور کلیولند (١٨٩٣-١٨٩٧ م)

ویلیام مک‌کینلی (١٨٩٧-١٩٠١ م)

تئودور روزولت (١٩٠١-١٩٠٩ م)

ویلیام هاوارد تفت (١٩٠٩-١٩١٣ م)

وودرو ویلسون (١٩١٣-١٩٢١ م)

وارن جی. هاردینگ (١٩٢١-١٩٢٣ م)

کالوین کولیج (١٩٢٣-١٩٢٩ م)

هربرت هوور (١٩٢٩-١٩٣٣ م)

فرانکلین دی. روزولت (١٩٣٣-١٩٤٥ م)

هری اس. ترومن (١٩٤٥-١٩٥٣ م)

دوایت دی. آیزنهاور (١٩٥٣-١٩٦١ م)

جان اف. کندی (١٩٦١-١٩٦٣ م)

لیندون بی. جانسون (١٩٦٣-١٩٦٩ م)

ریچارد ام. نیکسون (١٩٦٩-١٩٧٤ م)

جرالد فورد (١٩٧٤-١٩٧٧ م)

جیمی کارتر (١٩٧٧-١٩٨١ م)

رونالد ریگان (١٩٨١-١٩٨٩ م)

جرج اچ. دبلیو. بوش (١٩٨٩-١٩٩٣ م)

بیل کلینتون (١٩٩٣-٢٠٠١ م)

جرج دبلیو. بوش (٢٠٠١-٢٠٠٩ م)

باراک اوباما (٢٠٠٩-٢٠١٧ م)

دونالد ترامپ (٢٠١٧-م)

[کانادا]

(نخست‌وزیران کانادا)

جان ای. مک‌دونالد (١٨٦٧-١٨٧٣ م)

الکساندر مکنزی (١٨٧٣-١٨٧٨ م)

جان ای. مک‌دونالد (١٨٧٨-١٨٩١ م)

جان آبوت (١٨٩١-١٨٩٢ م)

جان تامپسون (١٨٩٢-١٨٩٤ م)

مکنزی باول (١٨٩٤-١٨٩٦ م)

چارلز تاپر (١٨٩٦ م)

ویلفرید لوریه (١٨٩٦-١٩١١ م)

رابرت لرد بوردن (١٩١١-١٩٢٠ م)

آرتور میگن (١٩٢٠-١٩٢١ م)

ویلیام لایون مکنزی کینگ (١٩٢١-١٩٢٦ م)

آرتور میگن (١٩٢٦ م)

ویلیام لایون مکنزی کینگ (١٩٢٦-١٩٣٠ م)

ریچارد بدفورد بنت (١٩٣٠-١٩٣٥ م)

ویلیام لایون مکنزی کینگ (١٩٣٥-١٩٤٨ م)

لوئی سن لورن (١٩٤٨-١٩٥٧ م)

جان دیفنبیکر (١٩٥٧-١٩٦٣ م)

لستر باولس پی‌یرسون (١٩٦٣-١٩٦٨ م)

پی‌یر ترودو (١٩٦٨-١٩٧٩ م)

جو کلارک (١٩٧٩-١٩٨٠ م)

پی‌یر ترودو (١٩٨٠-١٩٨٤ م)

جان ترنر (١٩٨٤ م)

برایان مالرونی (١٩٨٤-١٩٩٣ م)

کیم کمپبل (١٩٩٣ م)

ژان شرتی‌ین (١٩٩٣-٢٠٠٣ م)

پل مارتین (٢٠٠٣-٢٠٠٦ م)

استیفن هارپر (٢٠٠٦-م)

جاستین ترودو


منبع این نوشته : منبع
ویلیام ,مکنزی ,جیمز ,١٩٩٣ ,١٩٢١ ,١٩٦٣ ,مکنزی کینگ ,ویلیام لایون ,لایون مکنزی ,پی‌یر ترودو ,آرتور میگن ,ویلیام لایون مکنزی ,ایالات متحده آمریکا